Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatına girdikten sonra, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, çalışma veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca karar verilen kişi malul sayılmaktadır. Sigortalının malul olup olmadıkları kararı, yetkili hastanelerin düzenlediği sağlık kurulu raporları esas alınarak sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde Kurum Sağlık Kurulunca verilir. 

Malullük durumu değerlendirilirken sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen kriterler dikkate alınarak çalışma veya meslekte kazanma gücündeki azalma oranı tespit edilir. %60 engellilik oranına sahip her sigortalı malul sayılmamaktadır. Engellik oranı ile malullük oranı farklı yönetmelikler esas alınarak farklı amaçlar için tespit edilen oranlardır. 

Sigortalının %60 ve üzerinde engellik oranının olması; çalışma veya meslekte kazanma gücü kaybı oranının %60 olduğu anlamına gelmemektedir.