VERBİS kaydının yapılması,

Veri envanterlerinin hazırlanması,

Farkındalık eğitimlerinin verilmesi,

Aydınlatma metinlerinin hazırlanması, 

Açık rızaların alınması, 

Kişilerin başvuru ve taleplerine cevap verilmesi, 

KVKK kapsamında resmî kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması, 

Veri güvenliği ve gizliliği kapsamında tedbirlerin alınması ve denetiminin yapılması.