Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı iş kanununda gösterilen bazı fesih hallerinde aynı iş yerinde veya aynı iş verene ait farklı iş yerlerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi durumunda işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenen paradır. Kıdem tazminatı esasında işini kaybetmesi sonucu yeni bir iş hayatına geçinceye kadar işçinin garanti altına alınmasına yönelik bir tazminattır. Bir bakıma yıpranma payı/ödeneği de denilebilir.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Haklı Fesih ile Kıdem Tazminatı 

Kıdem Tazminatı Alacağı Hesaplama 

Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı 

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin 4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesinde belirlenen sürelere uyulmaksızın sonlandırılması durumunda, sözleşmesi sonlandırılan tarafın ihbar sürelerine ait ücret miktarında karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Gerek işçi gerekse işveren haklı feshin söz konusu olmadığı hallerde ihbar sürelerine uyulmaması nedeniyle tazminat yükümlülüğü altındadır.

İhbar Tazminatına Hak Kazanma Şartları 

İhbar Süreleri 

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatında Yasal Kesintiler