Fazla Mesai

Yıllık İzin Alacağı

Hafta Tatili Ücreti 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı

Ücret Alacağı

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Alacağı

Prim, ikramiye, Çocuk yardımı, Yakacak Yardımı ve Diğer İşyeri Uygulaması Haline Gelen Yardımlar

İşe İade Davası Kaynaklı İşe Başlatmama Tazminatı

İşe İade Davası Kaynaklı Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücret Alacağı 

İş Kazası/Meslek Hastalığı Sebebiyle Tazminat

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar