6331 Sayılı Yasa hükümlerince gerekli inceleme ve denetimlerin yapılması konusunda hizmetler sunmak, 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm tüzük ve yönetmelik uygulamaları konusu,

İş kazası ve meslek hastalığı risk analizlerinin yapılması ve analiz, raporlama sistemlerinin oluşturulması,

Ölçüm, kalibrasyon teknik periyodik kontrol izleme ve denetleme hizmetleri,

İşyeri kurma izni ve işletme belgesi talepleriyle ilgili iş ve işlem süreçlerinin tamamlanması ve danışmanlık hizmetleri.