İnsan kaynakları sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması,

Görev tanımlarının oluşturulması,

Norm kadro çalışmalarının yapılması,

Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması,

Ücret yönetimi sisteminin oluşturulması,

Ödül, teşvik ve caza sistemlerinin oluşturulması,

Şirket politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması,

İş ve Sosyal Güvenlik konularında genel ve özel eğitimler.