2014 yılında 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bütün sigortalılara doğum borçlanması hakkı getirilmiştir. Bu tarihten sonra sigorta statüsü fark etmeksizin tüm kadın sigortalılar doğum borçlanması yapma hakkına sahip oldular. Bir başka ifadeyle 4/a, 4/b, 4/c yani SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI mensubu tüm kadın sigortalılar doğum borçlanması hakkına sahiptirler. 

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması şarttır. Sigortalılık öncesi yani çalışma hayatına başlamadan önce yapılan doğumlar borçlanılamamaktadır. Doğan çocuğun sağ olması gerekmektedir. 

Vefat eden çocuklar için doğum borçlanması yapılamamaktadır. Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi durumunda vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir. Kadın sigortalılar, üç doğuma kadar borçlanma yapabilirler. Bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için ise toplamda 2160 gün borçlanma yapıla bilinir.