İş Kazası

İş Kazası

İşçinin işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde, işçinin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere…

Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası

01.01.2012 tarihinden itibaren, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için otomatik olarak genel sağlık sigortası sistemine tescil yapılmaktadır. Tescil tarihten itibaren o kişi adına her ay otomatik olarak GSS primi tahakkuk etmekte, her aya ait tahakkuk eden GSS…

Doğum Borçlanması

Doğum Borçlanması

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de başlangıçta ev ve çocuk bakımı ile sınırlı olan kadın, zaman içerisinde öncelikle ekonomik nedenlerle daha sonralarda ise bu ekonomik özgürlüğün kendisine kazandırdığı kimlik ile çalışma hayatında ücretli çalışanlar arasında kendine yer edinmeye başlamıştır. Kadının çalışma…

Çalışma İzni

Çalışma İzni

Ülkemizde işsizliğin ve kayıt dışı istihdamın hat safhada olduğu bir dönemde karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri de şüphesiz ki kayıt dışı yabancı istihdamıdır. Son zamanlarda çeşitli coğrafyalardan ülkemize çalışmak için birçok yabancılar gerek yasal yollarla gerek ise yasa dışı…

Cenaze Ödeneği

Cenaze Ödeneği

İş kazası veyahut meslek hastalıkları sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ya da kendisi için en az 360 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine Sosyal Güvenlik…

1. Askerlik Borçlanması

1. Askerlik Borçlanması

Askerlik borçlanması, 5510 sayılı kanununla düzenlenmiş olup, er ve erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler askerlik borçlanmasının konusunu oluşturmaktadır. Askerlik borçlanması yapılabilmesi için kişinin fiili askerlik hizmetini tamamlaması gerekmektedir. Askerlik görevini yerine getiremeyip muaf olanlar askerlik…

696 Sayılı KHK Ile Taşeron Işçi Ne Kazandı Ve Ne Kaybetti?

696 Sayılı KHK Ile Taşeron Işçi Ne Kazandı Ve Ne Kaybetti?

Taşeron işçilerin devlet kadrolarına geçişte yaşadıkları mağduriyetleri mahkemeye verilen feragat dilekçelerini, taşeron işçilerine verilen ilave tediye hakkını, bakanlığın kadro geçişlerinde yapmış olduğu hataları İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci ile konuştuk. Milli Gazete muhabiri Baki Sancak’ın sorularını…

Kadroya Alınmayan Taşeron Işçilerin Kıdem Tazminatı Ödenmeli

Kadroya Alınmayan Taşeron Işçilerin Kıdem Tazminatı Ödenmeli

Kamuda asıl işi yapmalarına rağmen çeşitli nedenlerle devlet kadrolarına geçirilmeyen taşeron işçiler, 2 buçuk ay geçmesine rağmen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını hâlâ alamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, “Sosyal barış ve…

Taşeron: KİT’ler Somut Bir Adım Bekliyor

Taşeron: KİT’ler Somut Bir Adım Bekliyor

Kamu İktisadi Kuruluşları (KİT)’nda taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin kadro hayali sürüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, “Hükümet tarafından yapılan tüm açıklamalara rağmen KİT çalışanlarına ne yazık…

Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku

Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku

696 Sayılı KHK ve 375 Sayılı KHK’nın geçici 23. Ve 24. Maddeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçiler 02.04.2018 tarihinde kamu kurumları ve belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçiş işlemleri tamamlanmıştı.…

Call Now Button