PDKS sisteminin kurulması ve/veya oluşturulması-denetlenmesi,

Personel ücret hesap pusulaları ve bordrolarının hazırlanması,

Şahıs bazında personellerin normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması ve/veya denetlenmesi, 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi oluşturulması ve/veya denetlenmesi, 

Aylık işgücü çizelgelerini (İŞKUR) hazırlanması ve/veya denetlenmesi, 

BES (Bireysel Emeklilik Sistemi)’ne ait kesintilerin hesaplanması ve/veya denetlenmesi, 

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, TİS’den kaynaklı diğer tazminatların (Aile yardımı, yakacak yardımı, cenaze yardımı, nakil yardımı vb.)  iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ile belgelerin (İbraname-İkale) hazırlanması