KSC İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Bireysel Hizmetlerimiz

KİDEM VE İHBAR
TAZMİNATI

Kıdem tazminatı iş kanununda gösterilen bazı fesih hallerinde aynı iş yerinde...

İŞÇİLİK
ALACAKLARI

Fazla Mesai, Yıllık İzin Alacağı, Hafta Tatili Ücreti Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı...

SGK EMEKLİLİK
DANIŞMANLIĞI

Sosyal güvenlik mevzuatının yıllara göre farklılık içermesi nedeniyle, hangi statüden...

SGK HİZMET
BORÇLANMASI

SGK hizmet borçlanması sigortalının kendi isteği dışında sigortalılık süresinin...

ASKERLİK
BORÇLANMASI

Askerlik borçlanması, 5510 sayılı kanununla düzenlenmiş olup, er ve erbaş...

DOĞUM
BORÇLANMASI

2014 yılında 6552 sayılı kanunla yapılan değişiklikle bütün sigortalılara...

YURTDIŞI
BORÇLANMASI

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın...

MALULEN
EMEKLİLİK

Sosyal güvenlik sistemi içerisinde çalışma hayatına girdikten sonra, herhangi...

KSC İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Emeklilik Planlama ve Hesaplama Hizmetlerimiz

Emeklilik Planlama ve Hesaplama Hizmetimizle Hangi Statü ve Şartlarla Ne Zaman ve Ne Kadar Emekli Maaşına Hak Kazanabileceğinizi Kolaylıkla Öğrenebilirsiniz.

KSC İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Kurumsal Hizmetlerimiz

İŞ VE SOSYAL GÜVELİK DANIŞMANLIĞI

İş ve çalışma dünyasını Anayasal güvence altına alan 4857, 5510, 6356, 1475, 5881...

BORDROLAMA
HİZMETLERİ

PDKS sisteminin kurulması ve/veya oluşturulması-denetlenmesi, Personel...

İSTİHDAM TEŞVİK
DANIŞMALIĞI

İstihdam teşvik stratejilerinin oluşturulması, SGK VE İŞKUR teşvikleri...

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan kaynakları sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması...

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI (KVKK)

VERBİS kaydının yapılması...

ASGARİ İŞÇİLİK
DANIŞMANLIĞI

İnşaat ve ihale konusu...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
HİZMETİ

Kıdem Tazminatı ile ilgili detaylı...
Call Now Button